Osobní menu
Hledat
Váš nákupní košík je prázdný.

Obchodní podmínky

Na webových stránkách www.prijemneveci.cz je provozován internetový obchod, který nabízí k prodeji zboží, které Vám zpříjemní den a zároveň šetří životní prostředí.

Kupující (zákazník) odesláním objednávky akceptuje Obchodní podmínky pro dodávky zboží vyhlášené prodávajícím (dodavatelem). Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné.

Dodavatel:

mkn s.r.o.
Hudecova 3744/1A
841 04 Bratislava
Slovensko


IČ: 46844228
DIČ: 2023604880
Je plátce DPH

Okr. soud BA 1, odd. SRO, vL. č. 84389/B

Číslo účtu: 2501713163/2010
Název banky: Fio banka a.s.
IBAN: CZ30 2010 0000 0025 0171 3163
BIC (SWIFT): FIOZSKBAXXX

Kontaktní osoba: Miroslav Knap (+421 908 219 992)

 

Zákazník

Jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která uskuteční objednávku zboží z nabídky webových stránek www.prijemneveci.cz.

 

Objednávka

Po odeslání objednávky zákazníkem bude o jejím přijetí informován automaticky generovaným mailem. Tento email je považován za závaznou objednávku.

Potvrzená objednávka (nebo její část) je považována za závaznou pro obě strany, nedojde-li k porušení dohodnutých podmínek v době potvrzení. Za podstatné podmínky se považuje hlavně obsah objednávky (přesná specifikace zboží a jeho počtu), cena za zboží a přepravu, způsob a termín doručení.

Závazným potvrzením objednávky ze strany dodavatele vzniká kupní smlouva. Na jejím základě je realizován prodej zboží kupujícímu a od tohoto okamžiku se na zákazníka vztahují tyto obchodní podmínky.

 

Ceny

Ceny jsou uvedeny s DPH a jsou konečné. Celková cena objednávky je součtem cen zboží a poštovného. Časově omezené slevy jsou platné do data uvedeného v detailech (včetně) nebo do vyprodání zásob. Slevy, které poskytujeme se spolupracujícími třetími stranami nebo časově omezené slevy nejsou vzájemně kombinovatelné.

 

Storno objednávky ze strany zákazníka/kupujícího

Zákazník má právo stornovat objednávku:

- telefonicky na +420 703 354 526

- e-mailem na info@prijemneveci.cz

Při stornu objednávky zákazník uvede číslo objednávky.

 

Storno objednávky ze strany prodávajícího

Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě, kdy nebylo možné závazně ověřit objednávku (chybně uvedené kontaktní informace).

Také, pokud ve lhůtě do 14 kalendářních dnů od objednání, nebyla objednávka vyplacena, pokud si zákazník vybral platbu převodem na účet.

V případě, že nabízené zboží je nedostupné nebo se změnila jeho cena, bude prodávající neprodleně zákazníka informovat, aby se mohli dohodnout na dalším v postupu.

 

Postup v případě storna objednávky

Vzhledem k tomu, že v případě storna objednávky se smlouva od počátku ruší, vrátí prodávající kupujícímu všechna přijatá plnění.

 

Vrácení zboží

Zákazník může zboží vrátit zpět prodejci:

   do 14 pracovních dnů od převzetí zásilky, v neporušeném a v nepoužitém stavu

   s kompletním obalem

   spolu s průvodním dopisem - odstoupením od smlouvy, kde nemusí být uveden důvod vrácení zboží, (ale pokud napíšete i důvod, pomůžete nám zkvalitnit naše služby). Formulář na odstoupení od smlouvy je třeba poslat se zbožím zpět.

Prodávající tehdy vrátí již zaplacenou kupní cenu zákazníkovi.

Po splnění výše uvedených podmínek pro vrácení zboží prodávající zašle peněžní prostředky ve výši kupní ceny nebo její části kupujícímu formou peněžní poukázky nebo na účet do 14 dnů od fyzického přijetí zboží.

Zboží, prosíme, posílejte doporučeně a s pojištěním, jelikož neručíme za jeho případnou ztrátu na cestě k nám (doporučeně neznamená na dobírku).

Pokud výrobek nebyl vadný a plně odpovídal kvalitativním požadavkům, zákazník nese veškeré náklady spojené s návratem zboží prodávajícímu (poštovné a balné).

V případě, že je zboží vráceno prodávajícímu v jiném než neporušeném stavu, je zákazníkovi z ceny zboží odečtena částka odpovídající poškození nebo opotřebení zboží.

 

Reklamace

Více o Vašich právech a povinnostech při reklamacích se dozvíte v části Reklamační podmínky.

Alternativní řešení spotřebitelských sporů
Spotřebitel má právo obrátit se na prodávajícího se žádostí o nápravu, není-li spokojen se způsobem, kterým prodávající vybavil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva.

Pokud prodávající na žádost spotřebitele odpoví zamítavě nebo na ni do 30 dnů ode dne jejího odeslání neodpoví vůbec, spotřebitel má právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu (dále jen „ARS“).

Formou ARS mohou být řešeny pouze spory vyplývající ze smlouvy mezi prodávajícím a spotřebitelem a spory s touto smlouvou související, s výjimkou sporů podle ust. § 1 odst. 1 4 zákona č . 391/2015 Sb. a sporů, jejichž hodnota nepřevyšuje 500Kč. Návrh na zahájení alternativního řešení sporů se podává k subjektu alternativního řešení sporů podle ust. § 3 citovaného zákona, a to za pomoci k tomu určené platformy nebo formuláře, jehož vzor tvoří přílohu č. 3. 1 citovaného zákona.

Subjekt ARS může od spotřebitele požadovat úhradu poplatku za zahájení ARS, maximálně však do výše 125Kč s DPH. Je-li na ARS příslušných několik subjektů, spotřebitel má právo volby, kterému z nich podá návrh. Kromě ARS má spotřebitel právo obrátit se na věcně a místně příslušný všeobecný nebo rozhodčí soud.

Platforma ARS je dostupná na internetových stránkách: ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm

 

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí v rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky.