Ve Francii podle studie z roku 2022 pouze 4,4% žen používá některou z ekologických menstruačních pomůcek (menstruační kalhotky, kalíšek nebo pratelné vložky).

Pokud si nejste jistá, jestli je menstruační kalíšek opravdu bezpečný, asi byste se rádi zeptali gynekologa, co si o tom myslí. Ale jste si jistá, že vám opravdu odpoví podle poznatků vědy a nebude své domněnky a předsudky vydávat za vědu? V létě 2022 vyšla studie z Johannesburgu v Jihoafrické republice, kde zjišťovali názory studentů medicíny na menstruační kalíšek. Z oslovených 215 studentů odpovědělo pouze 178 a z nich jen necelých 59% studentek a studentů mělo alespoň základní informace o tom, co je menstruační kalíšek. Studentky věděly o kalíšku 7krát více než studenti.

Právě proto jsme udělali přehled studií, které se na toto téma udělaly za posledních pár let. Vycházejí z databáze PubMed a pokud hledáte odpovědi z medicíny založené na důkazech, toto Vás jistě přesvědčí.

Podle systematického přehledu z roku 2020 se jeví být menstruační kalíšek pohodlná, bezpečná a efektivní pomůcka dámské hygieny a rovněž to vyhodnotili autoři této studie z roku 2019:

Menstruační kalíšky jsou buď stejně spolehlivé, nebo spolehlivější při přetečení jako klasické vložky či tampony. Až 73% žen, které se zúčastnily 13-ti studií zaměřených na adaptaci na kalíšek po předchozím používání vložek a tamponů, se rozhodlo používat kalíšek i nadále. Do vytvoření přehledu bylo celosvětově vědecky zdokumentováno: 5 žen, které hlásily silnou bolest nebo vaginální poranění, 6 hlášení alergií nebo vyrážek, 9 problémů s močovými cestami a 5 případů syndromu toxického šoku (TSS) po použití menstruačního kalíšku. Odborná pomoc na pomoc při odstranění menstruačního kalíšku byla hlášena u 2 uživatelek vaginálního kalíšku. Studie dělala přehled mezi studiemi, které zahrnovaly 3319 respondentek. Jelikož komplikace jsou vzácné, je třeba brát v úvahu to, že právě tyto problémy jsou hlášeny a další tisíce žen bez problémů do studií nejsou zahrnuty.

Použití kalíšku byste měli zvážit, pokud používáte nitroděložní tělísko. Protože se zdá, že jeho vypuzení může souviset s použitím kalíšku. Jak však říkají autoři studie z února 2023: "Menstruační kalíšek je bezpečný, cenově výhodný a ekologický menstruační výrobek."..."Existuje možná souvislost mezi používáním menstruačního kalíšku a zvýšeným rizikem vyloučení nitroděložního tělíska a tato informace by měla být pacientkám sdělena. Důkazů je však málo a jsou zapotřebí vysoce kvalitní randomizované kontrolované studie, které by se zabývaly tímto rizikem a vlivem faktorů, jako je věk, technika odstranění menstruačního kalíšku, anatomie pánve, typ IUD a opatření, jako je zkrácení šňůrek IUD nebo odložení používání menstruačního kalíšku na určitou dobu po zavedení."

menštruačn kalíšok názor gynekológa

Kalíšek je třeba správně ošetřovat, abyste minimalizovali šanci na infekci bakerií Staphylococcus aureus, která způsobuje TSS.

Základem je umýt si těsně před manipulací ruky mýdlem po dobu alespoň 30s. Myslete na to, že i na kličkách WC mohou být bakterie, které si můžete zavézt manipulací do pochvy. Kalíšek můžete ale nemusíte před opětovným zavedením opláchnout vodou. K dezinfekci rukou můžete použít také dezinfekční ubrousky přímo na WC.

Ale určitě musíte kalíšku věnovat pozornost po skončení menstruace.

Podle studie byste měli kalíšek před zavedením do pochvy opláchnout studenou vodou (alespoň 30s) a následně ponořit do vroucí vody po dobu 5 minut. Opláchnutí kalíšku studenou vodou s mýdlem zredukuje množství bakterií, ale ne dostatečně a mýdlo může dráždit vaginální sliznici.

Když vyberete kalíšek po skončení menstruace, vypláchněte jej a převařte. Rovněž byste jej měli převařit těsně před zavedením na začátku další menstruace.